Rejestracja telefoniczna: 601 434 434

Kinezyterapia jest najważniejszym elementem rehabilitacji,
wykorzystującą ruch jako najlepszą metodę usprawniania.

 • gimnastyka indywidualna w oparciu
  o nowoczesne metody terapii
 • ćwiczenia na piłce
 • ćwiczenia z przyrządami thera-band
 • ćwiczenia poprawiające równowagę i propriorecepcję
 • gimnastyka korekcyjna w wadach postawy m.in.:
  w skoliozie, plecach okrągłych, plecach płaskich,
  kolanach szpotawych, kolanach koślawych,
  płaskostopiu poprzecznym oraz podłużnym
 • ćwiczenia indywidualne po instruktażu
 • ćwiczenia zespołowe
 • autoterapia wg zaleceń
 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • ćwiczenia reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • pionizacja i nauka chodu
 • ćwiczenia w odciążeniu: UGUL (Uniwesalny Gabinet
  Usprawniania Leczniczego) pozwalający na wykonywanie
  przez pacjenta ćwiczeń biernych, ćwiczeń czynnych
  w odciążeniu i ćwiczeń czynnych z oporem
 • trakcja kręgosłupa na urządzeniach pozwalających uzyskać
  odpowiednią pozycję odciążającą dla dysków kręgosłupa
  oraz rozciągnięcie i rozluźnienie mięśni.